ד"ר יוסף ג'בארין: "השתלטות הפנטזיה הלאומית-דתית על תכנונה של ירושלים"