ד"ר לימור מעודד-דנון, עמיתת בובר האוניברסיטה העברית: "בין עמימות לאבחנה: מדיניות רפואית כלפי גופים אינטרסקסואלים"