ד"ר לירון שני, האוניברסיטה העברית."בחזרה לטבע-תרבות? המאבק על גבולות הסביבה והחקלאות בערבה והנסיון ליצור טבע 'טבעי'."