סמינר מחלקתי: ד"ר מיכל קרבאל, אוניברסיטת תל אביב, "חשבון נפש: לספור ולעשות יהודים בארה"ב".