ד"ר סמירה עליאן: "החינוך במזרח ירושלים: בין הפרקטיקה הממסדית לפרקטיקות של האוכלוסיה הפלסטינית"