הזמנה לערב פתוח של התכנית לתואר שני בלימודי הארגון, יום שני 7.5.2018, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה.