כנס הדוקטורנטים השביעי של המחלקה לסוציוגיה ואנתרופולוגיה