הקרנת סרט ״דימונה טוויסט״ בליווי דיון בהשתתפות פרופ' תמר אלאור ופרופ' ניר אביאלי