כנס "הלכה למעשה-החברה בישראל, ארגונים, ייעוץ ארגוני ומה שביניהם"