מפגש סיום מיוחד-בין קיסוס לצבר: המורכבות המקומית-גלובלית בדיסציפלינה הסוציולוגית הישראלית

תאריך: 
ב', 20/06/202212:30-14:00