סמינר מחלקתי:  ד״ר אסף רוטמן "הפרדוקס באי-השוויון המגדרי בשוק העבודה: ממצאים חדשים מניתוח מבנה השכר של גברים ונשים"

תאריך: 
ב', 04/01/2021 - 12:30 עד 14:00

שלום לכולםן 
אנחנו שמחים להזמין אותכן לסמינר המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. והפעם: ד״ר אסף רוטמן, מאוניברסיטת תל אביב, שידבר על: 
 

הפרדוקס באי-השוויון המגדרי בשוק העבודה:

ממצאים חדשים מניתוח מבנה השכר של גברים ונשים

יום שני, 4.1.21, בין השעות 12:30-14:00 בזום

https://tinyurl.com/huji-socio9

 

מייל ליצירת קשר - assafrot@tauex.tau.ac.il

 

תקציר:

החל משנות ה-80' חל גידול מהיר בהשתלבותן של נשים בשווקי העבודה במדינות גבוהות ההכנסה תוך צמצום פערים בשכר, השכלה, ניסיון ודפוסי תעסוקה. אולם, בשני העשורים האחרונים מגמת צמצום פערי השכר נבלמה, וזאת חרף מחויבות הולכת וגדלה של נשים לשוק העבודה. נראה כי אין די בכך שנשים יתאימו את עצמן לדרישות המעסיקים, שכן תהליכים ומאפיינים מבניים של שוק העבודה טומנים בחובם יסודות אשר מובילים לשעתוק אי-השוויון המגדרי. המחקר שיוצג בהרצאה עוסק במבנה שכר העבודה ובהשלכותיו על אי-השוויון בין נשים לגברים. במסגרת זו נתמקד בפערים באופן שבו נשים וגברים מתוגמלים על כישוריהם, במקורם של הבדלים אלה ובהשלכותיהם על פערי השכר המגדריים. המחקר בוחן שאלות אלה בהקשר של שוק העבודה האמריקאי, ומצביע על כך שבאופן פרדוקסאלי, דווקא נשים שמתקדמות במעלה היררכיית השכר נחשפות לרמות גבוהות יותר של אי-שוויון מגדרי. המחקר מבסס את הטענה כי צמצום פערי השכר המגדריים תלוי יותר בשינויים במבנה השכר ופחות בנכונותן של נשים להתאים את עצמן אל שוק העבודה.

 

ביו:

אסף הוא פוסטדוקטורנט בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב. תחומי המחקר וההוראה שלו נוגעים בשאלות של ריבוד, מוביליות ואי-שוויון הן מהזווית המבנית והן מהזווית הפוליטית, התרבותית וההיסטורית. עבודת הדוקטורט שלו הוקדשה למחקר משולב-שיטות אודות שינויים בתפיסות של צדק חלוקתי בישראל, ולאחריה ערך מחקרים שונים בנושאי מוביליות בין-דורית, שוויון הזדמנויות, וריבוד בשוק העבודה וההשכלה הגבוהה. אסף עסק גם בפיתוח שיטת מחקר פורצת דרך בחקר מחאות חברתיות – עבודה אשר פורסמה לאחרונה ב-Sociological Methods & Research. מחקרו אודות היבטים מבניים של אי-השוויון המגדרי בשוק העבודה האמריקאי עומד להתפרסם בגיליון האביב של Demography.