סמינר מחלקתי בזום: ניר חסון מעיתון הארץ ישוחח על ירושלים ומזרח ירושלים בימי קורנה القدس والقدس الشرقية في ايام الكورونا.