סמינר מחלקתי בזום: פרופ' ראסם ח'מאיסי החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה د. راسم خمايسي، قسم الجغرافية ودراسات البيئة، جامعة حيفا "ממלכודת התכנו