סמינר מחלקתי בזום: פרופ' חיים יעקבי, Bartlett Development Planning Unit, University College London "משטר ההפרדה העיורני החדש: ירושלים, ישראל/פלסטין ומעבר"