סמינר מחלקתי: ד"ר אסף בונדי, האוניברסיטה העברית: "מגמות של הדרה והכלה בהתחדשות האיגוד המקצועי - המקרה של עובדי בניין פלסטינים בישראל"