סמינר מחלקתי: ד"ר אסף בונדי, האוניברסיטה העברית: "מגמות של הדרה והכלה בהתחדשות האיגוד המקצועי - המקרה של עובדי בניין פלסטינים בישראל"

תאריך: 
ב', 25/03/201912:30-14:00