סמינר מחלקתי: ד"ר בן בלק, עמיתי בובר, האוניברסיטה העברית