סמינר מחלקתי: ד"ר בן בלק, עמיתי בובר, האוניברסיטה העברית. "מרחב אוטיסטי - ומעבר לו"

תאריך: 
ב', 13/05/201912:30-14:00