סמינר מחלקתי: ד"ר גדעון ארן, האוניברסיטה העברית. "טרור המתאבדים"