סמינר מחלקתי: ד"ר יונתן גץ, תוכנית עמיתי בובר לפוסט דוקטורט, האוניברסיטה העברית