סמינר מחלקתי, ד"ר נטע אבנון: השערים למקצועות פתוחים: המיסוד האלטרנטיבי של מדע הנתונים

תאריך: 
ב', 07/06/2021