סמינר מחלקתי: ד"ר רננה קידר, הפקולטה למשפטים ומדעי הרוח הדיגיטליים, האוניברסיטה העברית בירושלים

תאריך: 
ב', 26/10/202012:30-14:00

מדעי הרוח והחברה הדיגיטליים: מודל משולב של קריאה קרובה ורחוקה לניתוח הצדקות לשימוש בכוח קטלני של המשטרה נגד מפגינים. 

תקציר ההרצאה: למרות היותן רכיב משמעותי ויסודי בחיים הפוליטיים של חברות דמוקרטיות-ליברליות, לעיתים תכופות, הפגנות מתדרדרות לעימותים אלימים עם כוחות המשטרה. ניסיונות להבין את הכוחות המורכבים המובילים לשימוש קטלני בכוח בשיטור הפגנות מחאה מתמקדים לרוב בפרספקטיבה מסוימת, למשל זו של המשטרה או של המפגינים, או בהסבר ברמה מסוימת, למשל, הערכה ברמת המאקרו אשר בוחנת קיומם של מתחים אידאולוגיים, אתניים או גזעיים בחברה או הסברים ברמת המיקרו המתמקדים בנסיבות עובדתיות כמו מספר מפגינים אל מול כוחות משטרה, תנאי השטח, או רמת אלימות המפגינים.

 

מה שחסר בספרות הקיימת הוא ראייה דינמית ואינטגרטיבית של התופעה של שיטור אלים של הפגנות אשר מצליחה לתפוס מספר נקודות מבט ונרטיבים של לגיטימציה, אשר כאשר נבחנים כמכלול משקפים את האופן שבו חברות מצדיקות לעצמן שימוש משטרתי בכוח נגד מפגינים אשר מממשים  זכות דמוקרטית בסיסית.

בהרצאה אציג מודל של ״קריאה מדורגת״, שהינו מודל חישובי לניתוח קורפוס נרטיבי, אשר מגשר על הדיכוטומיה קריאה קרובה מול רחוקה במדעי הרוח והחברה הדיגיטליים. בהתבסס על קורפוס טקסטואלי שלא נחקר עד כה, הכולל את דיוני ועדת החקירה הממלכתית לחקר אירועי אוקטובר במהלכם נורו ונהרגו 13 מפגינים מירי המשטרה (ועדת אור), ניתחנו את נרטיבי הלגיטימציה המתחרים ורמות ההצדקה השונות שעלו בדיוני הוועדה ובדו״ח המסכם. מסקנות הניתוח תורמות תרומה משמעותית ומקורית להבנת אופני ההצדקה של שימוש קטלני בכוח נגד מפגינים בחברה דמוקרטית.

 

ביוגרפיה קצרה: 

רננה קידר היא מרצה בכירה בפקולטות למדעי הרוח ולמשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. קידר עומדת בראש פרויקט DH @ HU ותכנית ההדגש החדשה להוראת מדעי הרוח הדיגיטליים בפקולטה למדעי הרוח. לאחר שקיבלה את הדוקטורט בספרות השוואתית מאוניברסיטת סטנפורד, קידר שימשה כעמיתת פוסט-דוקטורט במרכז מינרבה לזכויות אדם ובעמיתי מרטין בובר באוניברסיטה העברית. קידר חברה במרכז למחקר רב תחומי במדעי הנתונים באוניברסיטה העברית CIDR ומשמשת כחוקרת אורחת ב Poetic Media Lab במרכז למדעי הרוח הדיגיטליים באוניברסיטת סטנפורד.