סמינר מחלקתי: ערים, רעיונות גלובליים ויועצי על: מדוע ערים זקוקות ׳לגורואים׳ ומהו חלקן בהפיכתם לכאלו?

תאריך: 
ב', 09/05/202212:30-14:00

בעשורים האחרונים, לאור ניהול עיר יזמי ובצל שלל משברים כלכליים, פוליטיים וסביבתיים שערים נקראות לתפעל, יועצים וחברות ייעוץ חלחלו לפעולת השלטון המקומי במגוון רחב של תחומים ותפקידים. אחדים מיועצים אלו ביססו מעמד של יועצי על,  מעין 'גורואים' עירוניים, שבשורתם נישאת הרחק מהמקומות הפיזיים בהם הם פעילים. מעורבתם של חברות ייעוץ ויועצים מפוענחת לרוב כמקדמת ניהול עירוני פוסט-פוליטי, המשטח את הדיון הפוליטי ומצמצם את הדמוקרטיה. הגורואים, כנציגים כריזמטיים של קבוצה מקצועית זו, נדמים כמי שמחזקים אף יותר את המגמה. בהרצאה זו אציע התבוננות שונה על הדינמיקות הפוליטיות המתרחשות בתהליכי ייצור ידע אודות ערים. אתמקד באינטרקציה בין גורו העירוניות ריצ'ארד פלורידה, המזוהה עם תיאוריית "המעמד היצירתי" והעיר טורונטו שהפכה למעין 'עיר מודל' המדגימה את תיאוריית השינוי אותה ניסח. אתאר כיצד הניסיון המכוון של אליטות עירוניות להמליך את פלורידה כגורו בתקופה של משבר עירוני התדרדרה שני עשורים מאוחר יותר עד לכדי הפיכתו, כלשונו, ל"אישיות בלתי רצויה" בעיר. כדי להסביר מדוע ערים זקוקות ליועצי על, ואיך התגלגלה האינטרקציה הספציפית הזו, אבחין כיצד יועצים משתלבים בתהליכי עיצוב מדיניות בתפקידים שקשורים במהות (Substance) ובתפקידים שקשורים בהנעת תהליך (Process) ובאילו אופנים התפקידים השונים מעודדים תהליכים פוסט-פוליטיים. לאורם, אציג את ייחודיותיו של הגורו ואטען כי בשל כוחו הפרפורמטיבי ויכולתו להביא דיונים מקצועיים אל הציבור הרחב, מעורבתו בתהליכי ניהול עיר לא בהכרח מעודדת דה-פוליטיזציה, אלא במקרים רבים דווקא מגבירה את הדיון הפוליטי. 

ד״ר נגה קידר היא פוסטדוקטורנטית של קרן עזריאלי במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובקליניקה האורבנית שבאוניברסיטה העברית וחברת פרוייקט "הגנום העירוני" באוניברסיטת טורונטו. תחום מחקרה הוא בממשק שבין סוציולוגיה עירונית, סוציולוגיה פוליטית והסוציולוגיה של הרעיונות. בעבודת הדוקטורט שלה ובמחקרי המשך נגה עוקבת באמצעות מגוון מתודולוגיות אחרי האופן בו ארגונים מורכבים, כמו ערים, מאמצים רעיונות חדשים.