סמינר מחלקתי: פרופ' נחמן בן יהודה ופרופ' עמליה אוליבר