סמינר מחלקתי سمينار القسم: ד״ר דן קוטליאר, על האלגוריתמיזציה של החברה והסוציאליזציה של אלגוריתמים