סמינר מחלקתי سمينار القسم: ד״ר דן קוטליאר, על האלגוריתמיזציה של החברה והסוציאליזציה של אלגוריתמים

תאריך: 
ב', 09/11/2020

תקציר ההרצאה: 

אלגוריתמים נכנסים כיום כמעט לכל תחום חברתי. האופן בו אנשים ממויינים על ידי אלגוריתמים משפיע על אפשרויות החיים שלהם, על האופן בו הם מבינים את העולם ופועלים בו, ואף על האופן בו הם מבינים את עצמם. כלומר, אלגוריתמים מהווים את אחד הכוחות החברתיים המשמעותיים ביותר כיום, ויש להם השפעה מוחשית על חייהם של יחידים וקבוצות. בהרצאה זו אטען כי על-מנת להגיע להבנה מדויקת יותר של אלגוריתמים, ושל אופני השפעתם על החברה, יש לבחון גם את אופני השפעתה של החברה על עיצובם של אלגוריתמים, כמו גם את הקשרים ההדדיים בין שני התהליכים הללו. בהתאם, אציע לראות אלגוריתמים כתוצרי תרבות שמגלמים ומהדהדים את הסוכנים שמייצרים אותם, קונים אותם ומשתמשים בהם. מקרה המבחן בו אתמקד הוא ההבניה האלגוריתמית של קטגוריות זהות. בהתבסס על מחקר אתנוגרפי בתעשיית ה-data analytics הישראלית, אראה כי בעוד שמיון אלגוריתמי יכול למיין אנשים לאלפי קבוצות חסרות שם או מובן, תוצרים אלגוריתמיים נוטים לעבור חִברות מחודש – תהליך הכולל חזרה אל אמצעים מילוליים, סימבוליים, ושימוש בהם כדי להפוך את התוצרים האלגוריתמיים לקטגוריות זהות ברורות ומוכרות. אטען כי שמותיהן ומשמעויותיהן של הקטגוריות הללו לא נובעים רק ממבנה האלגוריתמים או מהנתונים עליהם הם מתבססים, אלא מההקשרים החברתיים בהם אלגוריתמים נוצרים, ומהערכים המיוחסים להם על-ידי אנשים במיצובים שונים. בהמשך לכך אטען כי אלגוריתמים אמנם מציעים דרכים חדשות להבין ולהבנות את העולם, אך האפיסטמולוגיה האלגוריתמית שלובה, ואף תלויה, באפיסטמולוגיות מודרניסטיות ותיקות יותר. לבסוף, אדון בחשיבותו של מחקר סוציולוגי-ביקורתי להבנה מעמיקה יותר של כוחם הגובר של אלגוריתמים בחברה כיום.

דן קוטליאר הוא פוסט דוקטורנט במחלקה לתקשורת באוניברסיטת סטנפורד ובמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית. ב-2021 דן יצטרף לסגל החוג לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה. מחקריו של דן עוסקים בקשר שבין טכנולוגיה, זהות, רגש וכוח. מחקריו העדכניים ביותר עוסקים בקשר שבין אלגוריתמים לתרבות. מאמריו הקודמים פורסמו, בין היתר, ב-Theory & Society, New Media & Sociey, Qualitative Sociology, Science, Technology & Human Values ועוד.