עידית פסט, אוניברסיטת רטגרס: "נתיבים לאינטגרציה בבתי ספר"