מורים מן החוץ ועמיתי הוראה

אסף

ד"ר אסף גפן

Assaf.Gefen@mail.huji.ac.il
6501 במרכז הכתיבה

תחום מחקר: תרבות ארגונית ופרופסיות -  "השפעת הפער הפרופסיונלי בין רופאים לאחיות על כבוד האדם במערכת הבריאות".