פרופ' אוה אילוז

אוה אילוז
המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 4519, חברה
02-5883696

תחומי מחקר נבחרים: סוציולוגיה של רגשות; ערכים ומודרניות; תרבות פופולרית; היסטוריה של חיי הרגש