אורי אלמגור

פרופסור אמריטוס, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
msgors@mscc.huji.ac.il