אורי אלמגור, ז״ל

פרופסור אמריטוס, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
msgors@mscc.huji.ac.il