אלעזר היון

אליעזר
אלעזר
היון

עבודת הדוקטורט שלי עוסקת בסגרגציה, הדרה ואפליה אתנית בחברה החרדית בישראל, והיא נכתבת בהדרכת ד"ר יעל ברדה ופרופ' מיכל פרנקל. 

עבודת המחקר לדוקטורט בוחנת את האופן בו חרדים אשכנזים משרטטים ומצדיקים את הגבולות האתניים בתוך החברה החרדית בשלוש זירות: שדה השידוכים, מערכת החינוך החרדית, והשדה הפיננסי של עולם קרנות גמילות החסדים ['גמ"ח הלוואות'].

תחומי המחקר:

1. חקר הגזענות.

2. חקר האתניות.

3. חקר החברה החרדית.

My PhD deals with relationships between different ethnics in the Orthodox society.

My research focuses on three areas: The phenomenon of the acceptance of boys and girls of Middle Eastern origin to Ashkenazi educational institutions, marriage between different ethnic groups, and financial issues highlighting the ethnical aspect, specifically focusing on the "Gmach" establishment that provides monetary loans - as customary in the Charedi society.

my two instructors Dr. Yael Berda and Prof. Michal Frankel.

My areas of study are: 

1. Exploration in the field of racism.

2. Exploring the field of ethnicity.

3. The study of Haredi society.