פרופ' גד יאיר

Gad
המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 3519, חברה
02-5883333

תחומי מחקר נבחרים: תיאוריות סוציולוגיות; סוציולוגיה של בתי ספר ולמידה; חוויות משמעותיות בחיים; תרבות והגות; חברה ישראלית.

קישור לקורות חיים.