גלעד כהן קובץ׳

גלעד

תחומי מחקר: סוציולוגיה של הדת ושל חילוניות;  סוציולוגיה של מסורת; סוציולוגיה של לאומיות; זהות ומשמעות במודרניות המאוחרת. 

תקציר עבודת הדוקטורט: עבודת הדוקטורט שלי, בהנחיית פרופ' אווה אילוז, עוסקת במסורתיות חדשה בישראל. תחת האוהל של מסורתיות חדשה אני כולל דגמים תרבותיים שונים - יהדות חילונית, אורתודוקסיה פלורליסטית ופוסטמודרנית, ומסורתיות מזרחית. טענתי היא כי המסורתיות החדשה קוראת תיגר על האידיאולוגיה של החילוניות כמו גם על האידיאולוגיה של האורתודוקסיה הדתית, והיא מבקשת לכונן מערכת יחסים אחרת בין הפרט לבין המסורת הדתית והמורשת ההיסטורית, ולא פחות חשוב מכך - בין קבוצות שונות בתוך החברה היהודית ובין החברה היהודית לחברות אחרות שסביבה. דרך המחקר של ארגונים חינוכיים המזוהים עם דגמי המסורתיות החדשה, עבודת המחקר מבקשת לעמוד על שורשי התופעה, הקו המשותף והחידוש התרבותי של דגמי המסורתיות החדשה ושיתופי הפעולה ביניהם, ולהדגיש ולחשוף את מאבקי הכוח וההכרה העומדים ביסודה.