דב פרידלנדר

פרופסור אמריטוס, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 4520, חברה
02-5883334
dovfri@vms.huji.ac.il