ויקטור עזריה

ויקטור
עזריה
פרופסור אמריטוס, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדרים 4508 חברה; 314 טרומן
02-5883323 ; 02-5882307
msazarya@mscc.huji.ac.il