ונסה דרך

ונסה
ונסה
דרך

תחומי מחקר נבחרים: סוציולוגיה דיגיטלית, חשיבה שיווקית, סוציולוגיה של שיווק, הצגת עצמית

ונסה דרך היא דוקטורנטית במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של האוניברסיטה העברית בירושלים. היא חוקרת שיטות של מיתוג עצמי באמצעות ניתוח השוואתי של פלטפורמות חברתיות. ונסה כותבת בהנחיית פרופסור אווה אילוז.

Vanessa Siebler Drach is a PhD candidate at the Department of Sociology and Anthropology of the Hebrew University of Jerusalem. She is researching self-branding practices from a platform comparative perspective under the guidance of her thesis advisor Professor Eva Illouz. 

digital sociology, marketing thinking, sociology of marketing, self-presentation