ד"ר יהודה גודמן

יהודה  גודמן
המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 4507, חברה
02-5883430

תחומי מחקר נבחרים: אנתרופולוגיה של הדת; אנתרופולוגיה פסיכולוגית ורפואית; שינויי זהות; הממשק דתיות/חילוניות; היסטוריה של האנתרופולוגיה