יהודית שובל

פרופסור אמריטוס, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 3515, חברה
02-5883037
msshuval@mscc.huji.ac.il