יהושע (שוקי) אקרמן

שוקי
יהושע (שוקי)
אקרמן

תחומי מחקר נבחרים: אנתרופולוגיה פסיכולוגית, אנתרופולוגיה של ידע, מיניות, גבריות, חברה חרדית/חרדית-לאומית.

שוקי אקרמן הוא דוקטורנט במחלקה החוקר את פעילותם של פסיכולוגים בקרב התרבות החרדית-לאומית בישראל. המחקר בוחן את האופנים בהם פסיכולוגים פועלים כמתווכים המתרגמים ידע וכלים פסיכולוגיים, על מנת להתאים אותם לסביבה דתית אדוקה. המחקר מבוסס על עבודת שדה בפעילויות של פסיכולוגים בתחומי המיניות והגבריות. תחומים אלו מהווים כר פורה לתהליכי תרגום מורכבים, הן מכיוון שהם מעוצבים לעומקם בשיח הפסיכולוגי, והן משום שבתרבויות חרדיות/חרדיות-לאומיות הם מהווים מוקד מרכזי לתהליכי החברות של הסובייקט. עבודת הדוקטורט נערכת תחת הנחייתו של ד"ר יהודה גודמן.