פרופ' יונה סכלקנס

יונה סכלקנס
המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 4523, חברה
02-5883336

תחומי מחקר נבחרים: דמוגרפיה היסטורית; התנהגות דמוגרפית; תפקידים חברתיים ופוליטיים של שושלות יוחסין.

קישור לקורות חיים.