פרופ' יונה סכלקנס

jona
המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 4523, חברה
02-5883336

תחומי מחקר נבחרים: דמוגרפיה היסטורית; התנהגות דמוגרפית; תפקידים חברתיים ופוליטיים של שושלות יוחסין.

תחום המחקר העיקרי שלי הוא היסטוריה דמוגרפית. בתור היסטוריון אני מתמחה בשינוי דמוגרפי, כמו המעבר הדמוגרפי מרמות גבוהות לרמות נמוכות של תמותה וילודה, הבייבי בום, ודחיית הנישואין. בניגוד למרבית עמיתי, אני משתמש בנתוני פרט על מנת להסביר את כל השינויים הללו. הפרויקט האחרון שלי מנסה להסביר את השיפור ברמת בריאות שנרשמה בארבעים השנים האחרונות.