יורם בילו

פרופסור אמריטוס, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 3524, חברה
02-5883030
msyoram@mscc.huji.ac.il