ד"ר יעל ברדה

יעל
המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 4526, חברה
02-5883320

העניין המרכזי שלי הוא האופן שבו פרקטיקות ארגוניות של יומיום של המדינה, מעצבות את הפוליטיקה, במיוחד בצומת הפורה של המחקר על משפט, גזע וביורוקרטיה. אני כותבת ופועלת בין קהילות הידע של סוציולוגיה של המשפט, הסוציולוגיה ההסטורית ההשוואתית- במיוחד אימפריאליזם וקולוניאליזם, סוציולוגיה של המדינה, סוציולוגיה של בטחון וסכסוכים, ומשפט בינלאומי וזכויות אדם בישראל/פלסטין. המחקר שלי מתמקד במורשת האימפריה הבריטית, בחברה בישראל/פלסטין, בהודו ובקפריסין ומתרחב עתה גם לביורוקרטיה בקולוניות הצרפתיות במרוקו ואלג'יר.  

קישור לקורות חיים.