פרופ' ישראל כ"ץ

ישראל כ"ץ
המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 3514, חברה
02-5883359

תחומי מחקר נבחרים: פסיכולוגיה חברתית; התנהגות ארגונית; תהליכי שינוי; שאלות זהות וקבוצות; מיתולוגיות ארגוניות; קשר בין טכנולוגיה, אדם וארגון.

קישור לקורות חיים.