ד"ר ליאת רז-יורוביץ

Liat
המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 4524, חברה
02-5883343

תחומי מחקר נבחרים: דמוגרפיה של המשפחה, כלכלת משפחה, מגדר ושוק העבודה, מדיניות משפחה וקבלת החלטות בקרב משקי בית

I am a family demographer. In my research, I analyze the relationships between the economics of households and family change. My current research, funded by a Marie-Curie CIG grant, focuses on the outsourcing of housework and childcare among households. I analyze how this economic behavior affects women's fertility and labor force participation; and how it is being affected by social policies. In my research, I apply state-of-the-art quantitative methods. I also enjoy transmitting my knowledge and experience in quantitative methods to my students. In my second shift I am a mother of 3 amazing children.