לידיה גינזבורג

לידיה
לידיה
גינזבורג

במסגרת לימודי הדוקטורט במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית אני חוקרת את צמיחתה של פילוסופיה פרקטית דרך פרספקטיבה של אנתרופולוגיה של ידע ואנתרופולוגיה של פרקטיקה.

בעבודתי אותה אני עושה בהנחיית פרופ' נורית שטדלר אני מעוניינת לבחון כיצד רעיונות פילוסופיים הופכים לפרקטיקה השגורה בחיי היומיום תוך השוואה בין מספר קבוצות הפועלות ברחבי אירופה וכן ברמה הכללית יותר של התנועה הבינלאומית לפרקטיקה פילוסופית.