פרופ' מיכל פרנקל

מיכל פרנקל
המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 4510, חברה
02-5881394

מיכל פרנקל היא פרופסורה חברה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, וראש התוכנית ללימודים מתקדמים בלימודי ישראל בבית הספר רטברג לתלמידים מחו"ל באוניברסיטה העברית. היא קיבלה את תואר הדוקטור מאוניברסיטת תל אביב והייתה עמיתת פולברייט באוניברסיטת פרינסטון, ועמיתת מחקר במכון ללימודי אירופה באוניברסיטת הרווארד ובמכון הדסה ברנדייס באוניברסיטת ברנדייס. תחומי העניין המרכזיים שלה הם מגדר, גזע, אתניות, מעמד ודת בארגונים; עבודה-משפחה; מרחב ארגוני; מעבר של רעיונות ופרקטיקות ארגוניות מעבר לגבולות לאומיים בעידן הגלובליזציה, והסוציולוגיה של החברה בישראל. המאמרים ופרקי הספרים שפרסמה הופיעו בכתבי עת חשובים בעולם ובישראל. היא ראש מכון אשכול לחקר החברה, הכלכלה והמדיניות בישראל. היא שימשה כחברה במספר ועדות לאומיות לקידום שילובן וקידומן של נשים בעולם העבודה ולשיפור השילוב בין עבודה ומשפחה.

קישור לקורות חיים.