סגל אקדמי

Liron

ד"ר לירון שני

שעת קבלה בתיאום מראש
liron.shani@mail.huji.ac.il

תחומי מחקר נבחרים: אנתרופולוגיה של סביבה, מדע וחקלאות, היחסים בין האנושי והלא אנושי, המרחב הכפר והשפעות עידן המידע על החברה והסביבה.