פרופ' עמליה אולבר

עמליה אולבר
המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 4509, חברה
02-5883326

תחומי מחקר נבחרים: רשתות ושיתופי פעולה בין ארגונים; שיתופי פעולה אקדמיה-תעשיה; תיאוריה ארגונית; מגמות בתעסוקת נשים ומבנה משפחה בישראל.

קישור לקורות חיים.