צבי אייזנבך

צבי
אייזנבך
פרופסור אמריטוס, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 4503, חברה
02-5883596
zvi.eisenbach@mail.huji.ac.il