צופיה מאלב

צופיה

תחומי מחקר מרכזיים: אנתרופולוגיה של הגוף, אנתרופולוגיה של הדת, אנתרופולוגיה של ריקוד, גבריות ומגדר. 

במסגרת עבודת הדוקטורט חוקרת צופיה מאלב, בהנחייתה של פרופ' תמר אלאור, את מקומו של הגוף בפרקטיקה הדתית ובאופן רחב יותר את היחס בין חומר לרוח. זאת על-ידי התמקדות בקבוצת גברים דתיים הרוקדים באופן מקצועי ריקוד עכשווי. כיוון שרקדנים אלו אינם רוקדים כחלק מפרקטיקה דתית אלא כחלק מפרפורמנס אמנותי, אך כזה שנובע ומושפע מהיותם דתיים, הם מהווים אזור יוצא דופן לבחינה של שינויים חברתיים, מגדריים ודתיים החושפים את יחסי הגומלין בין הפרט המאמין וקבוצת השייכות שלו, ובין החברה הרחבה אל מולה הם מתעצבים. המחקר עוסק בין השאר בסוגיות של איג'נסי, פרפורמנס, תרגום ותיווך ומקומו של טקסט דתי בפרקטיקה גופנית. העבודה האתנוגרפית נשענת על תצפיות, ראיונות ופרסומים שונים הנוגעים לקבוצת הריקוד וליוזמות נוספות סביבה, כגון קבוצת ריקוד סמי-מקצועית ובית הספר לריקוד עבור גברים.