רבקה בר-יוסף, ז״ל

פרופסור אמריטוס, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה