רבקה בר-יוסף, ז״ל

רבקה
בר-יוסף, ז״ל
פרופסור אמריטוס, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה