רותם ריטבלט

rvtm_rytblt_1.jpg
חוקרת צמיחה של פרופסיות, מאפיינים ודפוסי הבנייה של חדשנות בהנחיית פרופ' אוליבר עמליה.