פרופ' תמר אלאור

תמר אלאור
המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 4525, חברה

תחומי מחקר נבחרים : אנתרופולוגיה עיונית ושיטות מחקר; מגדר; אוריינות; תרבות חומרית; קהילות חרדיות ודתיות.